instruments de torture

Instruments de torture

Phnom Penh, 2014